„Materiały Kompozytowe” to jedyne w Polsce regularnie ukazujące się czasopismo
techniczno-informacyjne ukierunkowane na dynamicznie rozwijający się rynek
kompozytów oraz maszyny i technologie wykorzystywane do produkcji tych materiałów.

W kwartalniku prezentujemy osiągnięcia, technologie i produkty firm z branży.

Wydzieliliśmy następujące działy tematyczne:
- Materiały kompozytowe;
- Kompozyty w budownictwie;
- Maszyny i narzędzia;
- Technika i energetyka;
- Środki transportu z materiałów kompozytowych np. rowery, pociągi, statki, samoloty;
- Medycyna i stomatologia;
- Kompozyty w sprzęcie sportowym i rekreacyjnym;
- Surowce;
- Technologie;
- Wywiady;
- Targi i konferencje;
- Przegląd rynku.

Nad zawartością merytoryczną kwartalnika czuwa Rada Programowa.

Nakład czasopisma uzależniony jest od imprez targowych, na których kwartalnik
jest promowany. Planowany najniższy to 2500 egz.
Czasopismo wysyłane jest do przedstawicieli firm, kadry zarządzającej, jak
i technologów, kierowników produkcji, a także do kadry naukowej jednostek
naukowo-badawczych oraz do osób które zamówiły prenumeratę.
Prenumeratę można zamówić w redakcji, a także przez Garmond Press i Kolportera.
Kwartalnik dystrybuowany jest również na branżowych targach, konferencjach
i sympozjach.

Do zamieszczania ofert zapraszamy przedstawicieli firm z całej branży.
Numer aktualny
NUMER AKTUALNY
© 2014 MediaTech
CZASOPISMO
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle
e-prenumerata